Facken kritiska till nytt sjuklönesystem

För att sysselsättningen ska öka måste fler invandrare börja jobba och de sjukskrivna bli färre. Det är de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco ense om. Men när regeringen föreslår att arbetsgivarna ska betala en större del av sjuklönen, för att minska sjukskrivningarna, kan regeringen motverka sitt eget mål att öka sysselsättningen.
– Det finns en risk, att arbetsgivarna och arbetskamraterna stänger ute många som inte är helt friska eller lite äldre. Då kommer sysselsättningen att sjunka, därför att man har varit tvungen att minska statens utgifter i sjukförsäkringen, säger LO:s chefsekonom Dan Andersson. Kan slå mot regeringens egna mål Dan Andersson säger att det nya sjuklönesystemet är ett andrahandsalternativ tillkommet för att rädda ett kritiskt budgetläge, som alltså riskerar att slå mot regeringens mål att öka sysselsättningen, ett mål som verkar mer avlägset idag än tidigare. Ekot kunde på tisdagen berätta att finansdepartementet räknar med att sysselsättningen minskar till 77,6 procent nästa år, när målet på 80 procent skulle vara nått. De tre fackliga centralorganisationerna är ense om att den svaga konjunkturen är huvudorsak till att sysselsättningen minskar istället för ökar, men också om att en förutsättning för att utvecklingen ska vända är att sysselsättningen bland invandrarna ökar och att sjukskrivningar och förtidspensioneringar minskar. TCO vill vända negativ spiral TCO:s ordförande Sture Nordh tycker att regeringens främsta uppgift är att stimulera efterfrågan bland annat genom att se till att höja taken i sjuk- och föräldraförsäkringen: – Vi är i en negativ spiral. Vi har växande sjukskrivningar och ohälsotal, förtidspensionerna ökar. Det leder i vissa fall till brist på arbetskraft. Det drar ner på tillväxten och den minskade tillväxten gör att det blir färre jobb på andra håll. Det är den eländesspiral som vi befinner oss i nu och den spiralen måste brytas.
Pia Lille