Företag i graven när 40-talister pensioneras

Många svenska småföretag riskerar nedläggning när 40-talisterna går i pension.
Företagarnas Riksorganisation tror att tusentals företag kan försvinna, med följden att utbudet av bland annat hantverkare riskerar att minska drastiskt. Det skriver Upsala Nya Tidning. I dag är 40 procent av småföretagarna över 50 år.