USA:s militär anklagas för felbedömningar

De överraskande motgångarna för den USA-ledda alliansen har lett till kritik i amerikanska medier om att militären gjort felbedömningar. USA:s försvarsminister Donald Rumsfeld tillbakavisar anklagelserna, som bland annat kommer från pensionerade befälhavare som Rick Francona, rapporterar SR:s korrespondent.
– Jag tror inte att vi idag klarar att inleda striden om Bagdad, säger överstelöjtnant Rick Francona, en av de kritiker som varnar för att USA har för få trupper i Irak, att Washington underskattat fienden, att USA-koalitionen riskerar att förlora uppemot 3 000 soldater eller att kriget inletts för tidigt innan den styrka som på grund av fnurran med Turkiet fick ta en omväg genom Suezkanalen hunnit fram. Kritikerna inte vilka som helst Kritikerna är inte vilka som helst, utan pensionerade generaler och befälhavare som Barry McCaffrey, som ledde en infanteridivision i Irak 1991, eller Ralph Peter som skriver i Washington Post att Donald Rumsfeld med detta krig försöker bevisa sin egen tes om att man i modern tid kan skära ner marktrupperna drastiskt för att istället frigöra medel till avancerad teknologi. Genom detta vågspel, insinuerar Peters, har Rumsfeld utsatt amerikanska soldater för onödiga risker – med fler marktrupper kanske vi sluppit bilderna på plågade krigsfångar, men Donald Rumsfeld tillbakavisar de förnumstiga analytikerna och påminner om att när Afghanistankriget bara var ett par dagar gammalt så dömdes det ut och pressen spådde att USA skulle fastna i träsket igen: ”Omöjligt att säga hur lång tid det tar” – If you go back to the Afghanistan situation it was only a few days into it that it was described by one of the newspapers here as a quagmire. En irritabel Rumsfeld påpekade också att han själv aldrig hävdat att kriget skulle bli kort. Det är analytikerna som beskrivit det som en enkel match, inte vi, sade Rumsfeld. Det är omöjligt att säga om det tar dagar, veckor eller månader. Det är inte vetbart, som han sade.
Cecilia Uddén, Washington