”Svensk” vapenexport i fokus

Kraven på att stoppa svensk vapenexport till USA och Storbritannien blir allt starkare, men frågan är hur svensk den svenska försvarsindustrin egentligen är. Efter en rad storaffärer de senaste åren ägs alla de stora vapentillverkarna av utländska intressenter, framförallt amerikanska och brittiska.
Bofors med sina artilleripjäser och avancerade ammunition har fått amerikanska ägare. Hägglunds bandvagnar från Örnsköldsvik har numera brittiska ägare och Kockums ubåtar ägs av den tyska försvarskoncernen HDW, som i sin tur till 100 procent ägs av en amerikansk bank. Allt det här har skett på bara ett par tre år. Den fjärde stora vapentillverkaren är Saab, med dotterbolagen Saab Aerospace, som tillverkar Jas-plan, och Saab Bofors Dynamics som bland annat tillverkar pansarskottet AT4, som just nu används i det pågående Irakkriget. Saab ägs till 35 procent av brittiska försvarskoncernen BAE Systems. Amerikanska och brittiska storägare De stora vapentillverkarna i Sverige har alltså sina ägare i USA och Storbritannien, samma länder som många vill stoppa exporten till på grund av kriget i Irak. Statsminister Göran Persson har uttryckt förståelse för kravet, men något stopp är ändå inte att vänta. Enligt ordföranden i Svenska Freds Maria Ermanno har politikerna bakbundit sig själva genom att godkänna försäljningarna av svenska vapentillverkare. – Det är väl någonting som vi ser frukten av idag, att man sitter i en väldigt låst politisk ställning, och det visar ju att det kanske har fått konsekvenser som det verkar som att våra politiker inte riktigt har förstått. Ser fördelar med ägandet Men Percurt Green ser positiva effekter av att den svenska försvarsindustrin har fått nya ägare: – Det ger en högre ekonomisk bas, det ger ökade marknader, för att de här företagen har andra marknader. Det ger möjligheter till ökade satsningar på utvecklingssidan, därför att de har pengar att satsa och de har resurser som vi kan samarbeta med. Så jag ser klara fördelar med det här ägandet, säger han.
Martin Ahlquist