Försäkringskassans utgifter spås minska

Försäkringskassan bedömer att staten under de närmaste åren kommer att få kraftigt minskade kostnader för sjukskrivningar, sjuk- och aktivitetsersättning och rehabilitering.

Orsaken är framför allt färre och kortare sjukskrivningar, men också att många av de som har ersättning nu går i pension under de närmaste åren.

Minskningen blir nästan 17 miljarder kronor räknat från förra året fram till 2011. Det året beräknas kostnaden ligga på drygt 82 miljarder kronor.