Sverigedemokraterna uppåt i opinionen

Sverigedemokraterna kommer nu för första gången över fyraprocentsspärren till riksdagen i Demoskops nya väljarbarometer. Det kan bli en fördel för partiet, enligt Henrik Oscarsson, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– Än så länge är det bara en mätning men skulle man vara över fyra procent i flera mätningar är det naturligtvis en stor symboliks seger. Fyraprocentspärren spelar en stor roll i svensk politik, framförallt när väljarna går och röstar. Man upplever det som att man inte slänger bort sin röst, säger Henrik Oscarsson.

Sverigedemokraterna har sen valet legat kring tre procent i opinionsmätningarna, men nu får partiet 4,2 procent i Demoskops mätning.

Henrik Oscarsson tror inte att det spelar någon roll för resultatet att Sverigedemokraterna höll omskrivet årsmöte samtidigt som mätningen gjordes.

– Opinionsundersökning fungerar inte så. Det går inte så snabbt utan det sipprar lite långsamt ner.

Däremot spelar trender som ökad globalisering och internationalisering med mer handel och tuffare konkurrens roll för partiets utveckling, liksom invandringen.

– Alla partier har en gång skapats för att man vill protestera mot en pågående samhällsutveckling. Man kan se Sverigedemokraterna som en motkraft på alla de här sakerna, framförallt det mångkulturella samhället som man vänder sig mot och vill bekämpa, säger Henrik Oscarsson.

Stärks den här rädslan för den här utvecklingen ute i samhället och stärks därmed den möjliga grunden för Sverigedemokraterna?

– Ju oftare vi bli påminda om den här samhällsutvecklingen har motkrafterna möjlighet att få vind i seglen, naturligtvis.

EU står just för ökad rörlighet och internationalisering och sd vill lämna samarbetet och säger nej till turkiskt medlemskap. Så valet till EU-parlamentet om ett år är en chans för Sverigedemokraterna menar Oscarsson.

– Att EU-staterna vill komma närmare varandra och samarbeta och öka rörligheten och handel är ett utryck för globaliseringen och det alltmer mångkulturella samhället. Det är en väldigt bra plattform för ett anti-immigrationsparti att driva sina frågor.

Men riksdagspartierna kan förstås försvåra för partiet.

– Det handlar inte om att de måste anpassa sig till någon opinion utan det handlar om att man måste försöka leda opinionen, i Turkietfrågan, som är svår, och frågor som rör brottslighet och flykting- och invandringsfrågor, säger Henrik Oscarsson.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se