Utredning: Bråttom ta hand om Östersjön

På fredagen lade den så kallade Havsmiljöutredningen fram sitt slutbetänkande till miljöminister Andreas Carlgren. Övergödning, fiskdöd och miljögifter gör att läget är akut och att Östersjön bör göras till ett pilotområde i det mellanstatliga samarbete, enligt utredningen.

– Det är väldigt bråttom. Det är såpass bråttom att gör vi ingenting radikalt ganska snart så kommer det att vara för sent. Det finns forskare som pratar om att det finns risk att Östersjöns miljö har tippat, att det är svårt att återställa miljön. Men bedömningen är ändå att med ett kraftfullt agerande nu finns det hopp, men det kommer att ta många år, säger generaldirektör Göran Enander.

Ja, det är bråttom, enligt Göran Enander som också pekar på åtgärderna som måste till får konsekvenser för medborgarna runt Östersjön.

– Vi måste bättra våra enskilda avlopp, vi måste minska nedskräpningen, vi måste använda ett miljövänligare bränsle i våra båtar med mera.

I Östersjöarbetet bör Helsingforskommissionen som är Östersjöländernas samarbetsorgan i miljöfrågor få ansvaret för att samarbetet fungerar och ger resultat. Och frågan måste upp på miljö- och statsministernivå i samtliga Östersjöländer.

– Det är helt nödvändigt. Ett ökat internationellt samarbete på högsta politiska nivå där vi får med jordbruks- och fiskeintressena tror vi är den långsiktiga lösningen.

Men det krävs åtminstone två för att dansa, hur är intresset för detta från andra länder?

– Det kommer att krävas ringdans så att säga, det är nio stater. Min bedömning är att Sverige måste gå före och bilda allians med Finland och kanske några av de baltiska staterna för det finns inte så stort intresse från länder som Polen och Tyskland, till exempel.

För att inte Östersjöfrågan ska hamna i en mellanstatlig och politisk långbänk vill Göran Enander och utredningen också att en speciell vetenskaplig Östersjöpanel inrättas liknande FN:s klimatpanel.

– Det finns mer tveksamhet att gå före från till exempel polsk och tysk sida. Det är därför också som vi föreslår den här panelen där utomstående forskare ska ta fram ett underlag så att vi blir klara över hur det ser det ut. Helt enkelt för att sätta ett större politiskt tryck i frågan.

Lars Ekelöf
lars.ekelof@sr.se