Vårdstrejken

Hemliga patientuppgifter smugglades ut

Länssjukhuset i Halmstad har polisanmält att hemliga patientuppgifter smugglats ut från sjukhuset inför vårdstrejken.

Personal misstänks ha kopierat röntgenremisser för att facket skulle kunna bedöma vad som var rimligt skyddsarbete under strejken.

Alla handlingar har kommit tillbaka till sjukhuset, och alla berörda patienter har informerats.