Trögt för svensk ekonomi

Det tar tid innan ekonomin skjuter fart ordentligt, spår Konjunkturinstitutet, KI, i sin senaste rapport. KI räknar med att Sveriges bruttonationalprodukt, alltså värdet av allt som produceras och säljs, ökar med 1,4 procent i år och 2,8 procent nästa år.
KI anser också att den viktiga reporäntan behöver sänkas ytterligare för att stimulera ekonomin. Inflationen spås bli 1,5 procent i år och 2,1 procent nästa år. Enligt Konjunkturinstitutets undersökningar har också hushållen blivit mer pessimistiska, både när det gäller landets ekonomi och den egna ekonomin.