Danmark

Lärare ska utbildas i terrorbekämpning

I Köpenhamn vill kommunledningen att lärare ska få en utbildning som gör att de upptäcker elever som håller på att fatta tycke för terrororganisationer. Tanken är att man skall hinna avradikalisera de unga innan de fastnar i extrema grupper.

Flera grupper med terror på programmet har avslöjats de senaste åren i Danmark.

Senast var det planer på att mörda en av tecknarna till de uppmärksammade Muhammedkarikatyrerna som upptäcktes innan planerna sattes i verket.

Flera radikala muslimska grupper har hittat anhängare i Danmark och dessutom har kravallerna kring ungdomshuset i Köpenhamn visat att många unga är beredda att ta till våld.

Med hänvisning till polisens avslöjanden om terrorgrupper tycker kommunalrådet i Köpenhamn Jakob Hougaard att det är nödvändigt att lärarna, och också andra ungdomsledare, kommer med i arbetet att avslöja radikala böjelser hos de unga innan de utvecklas till våldsamma aktioner.

Lärarna skall tränas i att känna igen tecken som tyder på att något håller på att hända hos en elev.

Det kan vara att han eller hon klär sig annorlunda än tidigare, börjar prata och agitera kring religion och politik eller ofta surfar in på extrema organisationers hemsidor.

Om läraren ser sådant skall föräldrarna kopplas in och meningen är att de tillsammans med skolan skall försöka avradikalisera eleven.

Man tror också att det är lättare för skolan att prata med eleverna än att säkerhetspolisen gör det, vilket händer ibland när den upptäcker unga som är på väg in i ett riskfyllt beteende.

Man vet också att ett polisingripande i sig kan leda till ökad radikalisering och hat mot samhället.

Christer Fridén, SR:s Nordenkorrespondent
christer.friden@sr.se