Turkiet kan förstärka vid Irakgränsen

Nu kommer besked från Turkiet att landet kommer att förstärka sina trupper i norra Irak om de angrips eller om stora flyktingvågor beger sig mot den turkiska gränsen. Det gjorde generalstabschefen Hilmi Özköz klart i dag.
Generalstaben kan ge order om att flera soldater sänd in om det visar sig att det nuvarande antalet inte är tillräckligt, säger Hilmi Özköz. Det kan gälla vid sammandrabbningar mellan olika beväpnade grupper i norra Irak, angrepp mot civila eller okontrollerade flyktingvågor. Hilmi Özköz försäkrade dock att samarbetet med USA skulle fortsätta och att en turkisk inmarsch inte skulle få leda till missförstånd med en allierad. Turkiets avsikt är varken att starta krig eller att ockupera land och vi har inga dolda avsikter, försäkrade han. Och förtydligade detta genom att säga att Iraks oljekällor tillhörde den irakiska befolkningen. Inga andra. Turkiet har därmed visat att landet nu går en egen väg. USA har hela tiden motsatt sig en turkisk inmarsch och förhandlingar har pågått i huvudstaden Ankara med ett amerikanskt sändebud. Nu har Turkiet tydligt visat att i den här frågan är det bara Turkiet som bestämmer om en inmarsch i Irak.
Christina Gustafsson, Turkiet