Motståndare på Kuba gripna

På Kuba har ett 80-tal regimmotståndare gripits de senaste dagarna. Arresteringsvågen av oppositionella på Kuba är den mest omfattande på lång tid.
Ännu har inga anklagelser formulerats. Men mycket tyder på att det rör sig om en protest mot den nye chefen för USA:s intressekontor på Kuba, James Cason. Han har ofta bjudit in oppositionella till sitt hem, rapporterar vår korrespondent.