Oppositionella arresteras på Kuba

I skuggan av Irak-kriget har de senaste dagarna ett 80-tal motståndare till regimen arresterats på Kuba. Det är den mest omfattande arresteringsvågen av kubanska oppositionella på lång tid.
Ännu har inga anklagelser formulerats mot de gripna dissidenterna. Men mycket tyder på att det rör sig om en ovanligt odiplomatisk protest mot den nye chefen för USA:s intressekontor på Kuba, James Cason. Sen han kom till Kuba har han ofta bjudit in oppositionella till sitt hem och han har också upplåtit sitt kontor för olika slags seminarier, bland annat för de allt fler oppositionella journalister som är aktiva på Kuba. Den kubanska regeringen har också begränsat rörelsefriheten för USA:s diplomatiska personal i Havanna. Men även om myndigheterna på flera sätt visat sin ilska mot USA:s intressekontor så kan arresteringsvågen också vara ett försök att ta luften ur det så kallade Varela-projektet. Över hälften av de arresterade är aktiva som samordnare i kampanjen för Varela-projektet. Varela-projektet är ett förslag om att, helt i enlighet med den kubanska författningen, hålla en folkomröstning kring vissa elementära demokratiska rättigheter. Initiativtagarna har samlat in de 30 000 namn som behövs för att kunna presentera sitt förslag till nationalförsamlingen, vilket gjordes för flera månader sedan. Men ännu har det inte kommit något som helst svar, förutom arresteringarna. Den katolska kyrkan på Kuba har protesterat i ovanligt hårda ordalag mot repressionsvågen. Men många oppositionella tror ändå att arresteringarna kommer att fortsätta.
Lars Palmgren, Santiago