Ny skonsam behandling för svårt hjärtsjuka

På Karolinska universtitetssjukhusets hjärtklinik har ett läkarlag för första gången behandlat en patient med både svår hjärtsvikt och svårt förmaksflimmer, utan att utföra en hjärttransplantation.

Ingreppet kallas kateterablation och är enligt läkarlaget både skonsam och oblodig.

Ingreppet innebär att man går in med en tunn sladd, en kateter, i ljumsken och för den via blodbanan upp till hjärtat, där sedan de områden som orsakat flimmret förstörs.

Patienten, en 45-årig man, uppges må bra efter ingreppet.

Den nya metoden innebär, enligt läkarlaget på Karolinska, en viktig behandlingsmöjlighet för många, av de mellan 20.000 och 40.000 svenskar, som lider av både svårt hjärtsvikt och svårt förmaksflimmer.