FAO varnar att olja kan bli bristvara

37 länder runt om i världen står inför akut livsmedelsbrist på grund av de stigande spannmålspriserna. FAO, FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, varnar nu för politisk oro när alltfler länder försöker skydda sina marknader och säger att till exempel olja kan bli en bristvara.

– Traditionella exportländer som Indonesien har upphört att exportera och vi väntar oss att Mexico, Iran och till och Ryssland inom fem år kommer att stå inför behovet att använda sin olja själva, säger Christina Engfeldt, vid FAO:s kontor i Stockholm.

Olja behövs till jordbruksmaskiner och transporter, till tillverkning av bekämpningsmedel och konstgödsel. Indonesien har alltså redan slutat exportera olja för att tillgodose sina egna behov.

FAO, FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, ser alltså tecken på att till och med Ryssland kan komma att stoppa sin oljeexport.

– De har ett växande inhemskt behov. De satsar också alltmer på sitt eget jordbruk, till exempel. De kan än så länge påverka världsmarknadspriserna ganska mycket, men om de ser att de behöver oljan själva så kommer de inte att tveka, säger Christina Engfeldt.

37 länder i världen står inför akut livsmedelsbrist på grund av de höga livsmedelspriserna och oron ökar för att fler länder ska drabbas. Världslagren av spannmål är de minsta på många år och räcker bara till ytterligare tolv veckors livsmedelsförsörjning, enligt FN:s beräkningar.

Ett skäl är att skördarna blev magra förra året på grund av dåligt väder, ett annat skäl är att en del länder förbjuder export av spannmål. Andra har infört prisstopp på livsmedel och tagit spannmålslager i beslag. Tillförseln av olja och spannmål till världsmarknaden sinar och FAO befarar att denna nya protektionism ska sprida sig och leda till politiska spänningar i världen.

– När alltfler länder ser att de behöver använda råvaror, om det är olja eller ris, för sin egen befolkning och inte längre exporterar. Då minskar tillgången på världsmarknaden snabbt och det är det vi ser idag.

Kerstin Brostrand
kerstin.brostrand@sr.se