Finland kan få ”rödmylle-regering”

På onsdagen, en och halv vecka efter det finska valet, samlas landets nya riksdag. Den viktigaste uppgiften är att få fram en ny regering. Många tippar att den nuvarande regnbågsregeringen ersätts med en rödmylleregering.
Rödmylleregering kallas, de förr ganska vanliga, finländska regeringarna som bildades av socialdemokraterna och centern. Rött för socialdemokrater och mylla för centern, med sin bas på landsbygden. Centern utanför regnbågsregering Men sedan åtta år tillbaka har centern stått utanför regeringen och Finland har istället haft så kallade regnbågsregeringar som har spänt över hela den politiska skalan från höger till vänster. Valresultat talar för samarbete Valresultatet den 16 mars, där både centern och socialdemokraterna gick framåt, talar nu för att det är folkets vilja att centern och socialdemokraterna åter skall sätta sig tillsammans i en regering. De flesta vill ha rödmylla Opinionsmätningar som har gjorts efter valet bekräftar den bilden. Bland både centerpartiets och socialdemokraternas väljare vill de flesta ha rödmylla. Centern har uppdraget Budet att försöka bilda en sådan regering kommer nu att gå till centerpartiets ledare Anneli Jäätteenmäki. Detta eftersom centern blev det största partiet, men bara några tiondels procentenheter större än socialdemokraterna. Arbetslösheten viktigaste frågan Den för henne viktigaste frågan i förhandlingarna är socialdemokraternas svaga punkt. Att Finland fortfarande har hög arbetslöshet, trots att socialdemokraterna lett regeringsarbetet i åtta år: – Vi har över 400 000 arbetslösa och det är för mycket. Vi är färdiga att vidtaga åtgärder. Samarbete med motståndaren Anneli Jäätteenmäki skall alltså försöka få ihop en regering tillsammans med sin främste politiske motståndare socialdemokraternas ledare Paavo Lipponen. Personkemin kan stjälpa Valkampanjen visade att personkemin dem emellan inte är den bästa. Och frågan många ställer sig är om det kommer att kunna stjälpa tanken på en rödmylleregering.
Christer Fridén