Advokatbrist väntar i Uppsala

Redan idag är det brist på familjerättsjurister i Uppsala och eftersom affärsjuridik lockar många väntas det också bli brist på försvarsadvokater vid brottmål. (SR Uppland)