Äldre lär sig bli kritiska till medicin

Äldre äter betydligt mer mediciner än de behöver. En studie inom äldreomsorgen i Uppsala, som Ekot berättade om på onsdagsmorgonen, visar att patienterna kunde sluta med en del läkemedel och till och med må bättre av det.
Problemet med övermedicinering finns på många håll, och i Jönköpings län har landstinget nu startat en kampanj för göra patienterna mer kritiska till medicinerna. Det berättar distriksläkaren Kjell Lindström: – Det finns undersökningar som visar att patienterna bara tar hälften av de mediciner som förskrivs på rätt sätt. Detta är ett underbetyg, både till oss doktorer som förskriver läkemedel men också till patienterna som inte vågar, eller kan, ställa frågorna innan man går till apoteket. Vi tror inte att enbart doktorerna klarar detta utan vi behöver också hjälp från patienterna med att ställa de rätta frågorna. Tidigare studier har visat att upp mot var tionde patient på medicinklinkerna skrivs in på grund av just felaktigt läkemedelsanvändning. Många äldre har mer än tio olika mediciner, som kanske inte alltid fungerar ihop. Det innebär både lidande och en stigande läkemedelsnota som stjäl andra resurser från vården. Och i Jönköping försöker man nu alltså få de äldre att själva vara mer kritiska och ifrågasätta läkarens ordinering. Läkare besöker pensionärsorgansitionerna för att diskutera medicinering och samtidigt prövas nu en checklista på medicinkliniken och vårdcentraler där patienten ska få hjälp att ställa rätt frågor. Problemet är, enligt Kjell Lindström, att många patienter idag har för stor respekt för läkaren och inte vågar ifrågasätta. Samtidigt medger han att ett recept kan användas för lättvindigt av läkaren: – Som läkare är man nog lite indoktrinerad av läkemedelsindustrin och alla studier som visar på väldigt goda resultat utav läkemedel. Dessutom har vi tidsbrist och det går fort att skriva recept. Så vi har nog en tendens att skriva recept lite för ofta.
Daniel Rundqvist