Politiker frias i hovrätten

Hovrätten i Malmö har frikänt en lokalpolitiker som stod åtalad för kränkande påståenden om kosovoalbaner. I tingsrätten dömdes han till 100 dagsböter för hets mot folkgrupp, men hovrätten anser att yttrandefrihet väger tyngre än eventuell ringaktning och frikänner politikern. (SR Malmö)