Forskare varnar för blodtryckssänkare

Läkemedlet betablockerare kan kraftigt öka risken för slaganfall om det ges inför större operationer.

Det visar en kanadensisk studie som gjorts på 8 000 patienter.

Tanken med att använda betablockerare är att skydda mot hjärtinfarkter som kan orsakas av stress i samband med operationer.

Studien visar att patienter som fick betablockerare inför en operation löpte en tredjedel större risk att dö inom en månad efter ingreppet, än de som fick ett verkningslöst preparat.

Rapporten publiceras i The Lancet.

I Sverige används betablockerare främst vid behandling av hjärtsvikt.