Oljeutsläpp i Stockholm

Ett stort oljebälte upptäcktes under onsdagsförmiddagen, cirka två landmil utanför Stockholms yttre skärgård.
Oljebältet är 200 meter brett och drygt en landmil långt. Det var ett flygplan från kustbevakningen som fick syn på oljan. Enligt kustbevakningen region ost blir det troligen inte några synliga skador av oljeutsläppet. Ett flygplan och två fartyg från kustbevakningen är på plats bland annat för att sanera området utanför Stockholms yttre skärgård.