Regeringen trotsar kritikerna

Trots massivt motstånd i alla läger står regeringen fast vid ambitionen att införa ett nytt sjuklönesystem från den 1 juli i år.
Arbetslivsminister Hans Karlsson säger till Ekot att regeringen kommer att hålla fast vid sitt hårt kritiserade förslag. Förslaget går ut på att arbetsgivarna, mot en sänkning av arbetsgivaravgiften, ska betala en fjärdedel av sjukersättningen från den femtonde sjukdagen. I stället för dagens system där försäkringskassan betalar hela ersättningen. Men dom fackliga organsiationerna säger nej till förslaget, eftersom dom anser att arbetstagarna skulle förlora den extra sjukersättning kollektivavtalen ger. så nu har regeringen inte bara arbetsgivarna mot sig utan också de fackliga organsiationerna - till och med LO.