Regeringen håller fast vid sjuklöneförslag

Trots massivt motstånd i alla läger står regeringen fast vid ambitionen att införa ett nytt sjuklönesystem från den 1 juli i år.
– Vi får se vad det slutliga förslaget blir. Grunden i det som vi har jobbat med finns i fackens förslag så som de har formulerat det i trepartssamtalet. De har också överlämnat ett gemensamt förslag vid ett annat tillfälle och det är det vi jobbar på, säger arbetslivsminister Hans Karlsson. Men de fackliga organisationerna känner inte igen sig i det förslag som nu är ute på remiss och säger nej eftersom dom anser att arbetstagarna skulle förlora den extra sjukersättning kollektivavtalen ger. Förslaget går ut på att arbetsgivarna mot en sänkning av arbetsgivaravgiften ska betala en fjärdedel av sjukersättningen från den femtonde sjukdagen. Idag betalas hela ersättningen av försäkringskassan. Nu har regeringen inte bara arbetsgivarna mot sig utan också de fackliga organisationerna, till och med LO. – Min utgångspunkt är att en kommande lag om ekonomiska drivkrafter ska kunna harmoniera med de avtalskonstruktioner som finns så att inte löntagarna tappar del av de avtalade sjukpenningarna. Det är bråttom, det nya sjukersättningssystemet ska sjösättas den 1 juli i år och måste finnas med i vårbudgeten vårbudgeten som presenteras om knappt tre veckor. Kritikernas främsta argument handlar om att förslaget i första hand kommit till för att rädda budgeten. Om kostnader för sjukskrivningarna läggs över på arbetsgivarna hjälper det regeringen att klara utgiftstaket. Mot det invänder arbetslivsminister Hans Karlsson. – Då säger jag att huvudsyftet med förslaget är att minska ohälsan.
Pia Lille