Militär ska hjälpa polis vid terrordåd

Utökade befogenheter för polisen och samarbete med militären är ett par av förslagen i den så kallade 11 septemberutredningen som har gått igenom vilka förutsättningar svensk polis och militär behöver vid ett terroristdåd.
Vad gör man vid ett terrorangrepp som det som inträffade i New York 11 september 2001? Hade det varit i Stockholm med dagens regelverk så hade det varit en angelägenhet för citypolisens piketstyrka eller något i den stilen. Polisen hade naturligtvis inte kunnat göra ett dugg åt det. Ända sedan 11 semptember 2001 har det här bekymrat regeringen, försvaret och polisen. Förslag använda militären I sitt betänkande under onsdagen föreslår utredningen att försvaret ska användas mot hot utifrån även om det inte är ett annat land som ligger bakom, som det har varit tidigare utan även från till exempel en organisation som en terroristgrupp. Hittills har försvaret bara kunnat ingripa om en annan stat anfaller sverige. Polisen å sin sida ska också kunna be militären om hjälp i extrema situationer. Polisen har ju inte jaktflyglan och luftvärnsrobotar. Utöka polisens befogenheter För att förebygga terordåd vill elfte september-utredningen också ge polisen kraftigt utökade befogenheter som hittills delsvis använts men som alltid varit omstridda såsom brottsprovokation, kameraövervakning och telefonavlyssning. Dessutom föreslår utredningen att Sverige inrättar en ny civil säkerhetstjänst som ska ersätta Säpo, som föreslås läggas ner. Men justieminister Tomas Bodström som tog emot utredningen vill tona ner dramatiken av att ge militären nya och större befogenheter. – Man ska vara väldigt försiktig med att ge försvaret en egen roll i det hela. Däremot kan man rent hypotetiskt, om man tänker sig i ett 11 september-scenario I Sverige, kunna tänka sig att man behöver hjälp från försvaret. Men enligt min uppfattning ska det vara polisen som har huvudansvaret. Därmed sågar du utredningsförslaget i den delen? – Vi har inte hunnit läsa hela den här utredningen och det är flera intressanta saker i den här utredningen. Om man tänker sig att ett flygplan är på väg mot ett kärnkraftverk så har ju polisen inte möjlighet att stoppa det, säger Thomas Bodström.
Stefan Winiger