Region Skånes styrelse nekas ansvarsfrihet

Regionpolitikerna i Skåne får ta på sig skulden för landstingets dåliga ekonomi. Revisorerna vill inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet. En sista stöt mot regionledningen som under fyra år i rad fått kritik för sitt sätt att sköta ekonomin.
Revisorerna var eniga om att inte låta politikerna slippa ansvaret, säger centerpartisten Hans-Ingvar Jönsson som är ordförande för region Skånes revisorer: – Vi har trappat upp vår kritik lite undan för undan. Det är den borgerliga styrelsen för Region Skåne som avgick efter förra året som inte bör beviljas ansvarsfrihet. Region Skåne är ett av de mest skuldtyngda landstingen i landet och dagens samlade underskott är 3,6 miljarder kronor. Orsaken till att revisorerna tar till denna ovanliga åtgärd är att den kritik som under flera år riktats mot regionledningen inte lett till något annat än att underskottet ökat. Man har bland annat lånat till driften. Revisorerna konstaterar också att om Region Skåne hade varit ett aktiebolag hade konkursen varit ett faktum för länge sedan. Enligt landstingsförbundet väger revisorerenas enhälliga rekommendation tungt. Men frågan är om den nuvarande socialdemokratiska regionledningen vågar gå på konfrontation när fullmäktige senare skall besluta om ansvarsfrihet för förra styrelsen. – Det viktigaste här är ju att man tar åt sig av kritiken och vidtager åtgärder så att man ganska snabbt kan få en ekonomi i balans, säger Hans-Ingvar Jönsson ordförande i Region Skånes revisorskollegium.
Jens Ericson, Ekot i Malmö