Få företag har policy mot barnporr

Få svenska företag har idag speciella riktlinjer mot att anställda använder barnporr på internet eller utnyttjar prostituerade barn i utlandet. Men sådana riktlinjer borde finnas, menar den ideella föreningen Ecpat som jobbar mot sexuell exploatering av barn.
– Vi är övertygade om att försöker man tysta ner en sådan här händelse, om det händer, så tror vi att den negativa publiciteten blir oändligt mycket större än om man kan ställa sig upp och säga att ”vi har ändå försökt förebygga en sådan här händelse”, säger Helena Karlén som är generalsekreterare för Ecpat. Ecpat har tagit fram ett förslag på etiska riktlinjer för företag som tar avstånd från barnporr och barnprostitution, både när det gäller utlandsresor och internetanvändande. KPMG ett företag som har riktlinjer Lars Olle Larsson arbetar på revisionsföretaget KPMG, ett av de få företag som redan idag har särskilda riktlinjer: – Där har vi valt att inom ramen för vår uppdatering av vår internetanvändning skriva in delar av Ecpats policy, som att inte besöka webbplatser med pornografiskt eller diskriminerande innehåll, och när man upptäcker sådant här material på en anställds dator så ska det inte raderas utan sparas som bevismaterial, säger han. Seminarium på torsdagen Tillsammans med företagarorganisationen Svenskt Näringsliv har Ecpat på torsdagen ett seminarium om hur ett företag kan arbeta mot att anställda utnyttjar barn sexuellt på resor eller på nätet. Inom resebranschen finns sedan några år tillbaka särskilda uppförandekoder, men både Svenskt Näringsliv och Ecpat anser att det är problem som alla typer av arbetsplatser, privata som offentliga, borde uppmärksamma. Ändå kommer inte Svenskt Näringsliv rekommendera sina medlemsföretag några speciella riktlinjer. Företagen själva måste bestämma hur de ska göra: – Det finns exempel på företag som haft den här typen av problem på företaget och som får väldigt knepiga problem att reda ut när det händer någonting. Även om det är kopplat till en enskild person och inte företaget så kommer det ändå spilla över. Företaget behöver åtminstone ha en känsla för hur ett sådant här problem ska hanteras, säger Göran Norén på Svenskt Näringsliv.
Helena Jansson