Antalet döda i Asiensjukan stiger

I Singapore stängs nu skolor för 600 000 elever. Orsaken är oron för den svåra lungvägssjukdom som sprider sig i Asien. Kinesiska myndigheter medgav under onsdagen att antalet döda och svårt sjuka är betydligt större än vad som tidigare rapporterats.
När ryktesspridningen blev alltför ihärdig efter internationella rapporter om fler och fler dödsfall på olika håll i Asien, stigande antal sjuka i den svårartade lunginflammation som kallas SAL, har kinesiska myndigheter under onsdagen krupit fram med nya alarmerande uppgifter. Trettiofyra dödsfall har konstaterats i Kina uppgavs under onsdagen officiellt. Fram till tisdagen sades att fem hade avlidit i lungsjukdomen. under onsdagen angavs också antalet sjuka i Kina till nära 800. Tre av dödsfallen har skett i Peking, 31 har avlidit i Guangdong-provinsen i södra Kina, där Kanton är provinshuvudstad. Antalet döda utanför Kina är nitton, tio i Hongkong, fyra i Vietnam, tre i Kanada och under onsdagen ett dödsfall i Singapore. De som avlidit i Kanada har återvänt efter resor i Asien, där de misstänks ha blivit smittade. Stänger skolor Hälsovårdsmyndigheterna i Singapore tog under onsdagen det drastiska steget att stänga skolor för 600 000 elever, från daghem, förskolor till gymnasieskolor. Skolorna stängs i elva dagar från och med torsdagen. Skolorna stängs inte av medicinska skäl påpekade ansvariga rektorer och läkare, men som en försiktighetsåtgärd. Under tisdagen isolerades 740 personer i Singapore som misstänktes kunna vara smittobärare, under onsdagen utökades det antalet med ytterligare 120. Sjukdomen sprids genom att de som smittats hostar och nyser i närheten av andra människor. De som insjuknar får hög feber, frossa, svårigheter att andas. Av laboratorieprov som gjorts framgår att smittan orsakas av en form av paramyxovirus, nära släkt med de virusformer som förorsakar mässling och påssjuka.
Lars Gunnar Erlandsson, Bangkok