USA allt viktigare för svensk vapenindustri

Exporten av vapen från Sverige till USA har ökat de senaste tio åren och USA är idag det näst viktigaste exportlandet för svenska vapen.
För tio år sedan låg USA på en femteplats på listan över länderna som Sverige exporterar vapen till. Idag är det bara Frankrike som är viktigare för svensk vapenindustri än USA. Totalt exporterade vi ifjol vapen till USA för 460 miljoner kronor, vilket är mer än dubbelt så mycket som för tio år sedan. Trenden blir ännu tydligare om man betänker att den totala vapenexporten knappt ökat alls under samma tidsperiod. Prioritering slår igenom Siffrorna kommer från Inspektionen för strategiska produkter, ISP, före detta krigsmaterielinspektionen. ISP:s generaldirektör Lars Hjalmar Wide är inte förvånad över ökningen: – Om det ingår i försvarets, Försvarets materielverks och försvarsindustrins prioriteringar att bygga ut samarbetet med USA så är det ju bra att det har ett utslag också i statistiken, så att säga, för annars har man ju misslyckats med det uppdraget, säger han. Allt starkare band Den ökade vapenexporten till USA är en följd av de allt starkare banden mellan svensk och amerikansk vapenindustri och det beroende som det medför. Efter en rad storaffärer de senaste åren ägs idag alla de stora vapentillverkarna av utländska intressenter, framförallt amerikanska och brittiska.
Thomas Reckman