Matte på hemspråk gav bättre betyg

Invandrarbarn som undervisats på sina hemspråk har kraftigt förbättrat sina studieresultat. Det visar en utvärdering av ett projekt på Kroksbäcksskolan i Malmö. Där får barn som på grund av språksvårigheter har svårt att hänga med i undervisningen gå i en speciell studieverkstad.
– Många barn kan räkna jättebra när talen står uppställda med siffror, går hur lätt som helst, men kommer det sedan en benämnd uppgift med tre rader text på svenska då är det för många barn stopp där. Inte för att de inte kan matte, men de kommer aldrig så långt som till de matematiska problemet för de förstår inte texten, säger rektor Sven Olsson. Projektet med studieverkstan startades för drygt ett år sedan då man insåg att det tog för lång tid för många barn att lära sig svenska och att de därför missade för mycket och fick dåliga betyg. 8 av 10 har invandrarbakgrund 85 procent av Kroksbäcksskolans 600 elever har invandrarbakgrund och under ett läsår deltar cirka 250 elever i studieverkstan. Där undervisar sex pedagoger i de tre största språken på skolan: arabiska, pashto och dari, som man pratar i Afghanistan, och albanska. – I bland förklarar jag bara på arabiska tills de förstår allt. Sedan blandar jag arabiska och svenska, säger Farhad Mohammad som är kemiingenjör från den kurdiska delen av Irak och undervisar i matte och naturorienterande ämnen, NO. Tioprocentig förbättring En utvärdering av projektet visar en tioprocentig förbättring av betygen i kärnämnena svenska, matematik och engelska, men man kan också se en kraftig förbättring i samtliga betyg, säger Sven Olsson: – Andelen elever i nian som har fullständiga betyg, alltså uppnått målet att bli godkända i alla ämnen, ökade från 48 till 65 procent, så det var en väldigt kraftig förbättring. Fahima i årskurs nio och Ahmad i årskurs sju går båda i i studieverkstan: – Det betyder mycket för mig, för ibland förstår jag inte läraren eller så och vi är tacksamma för det. Har du blivit bättre på matte? – Ja, jag får bättre resultat, säger en av dem. – Jag vill lära mig mer och bli bättre och sådant, jag vill ha VG och sådant. Shakila Shams kommer från Afghanistan och undervisar i matte och NO: – Alla är godkända och de har också VG.
Jens Ericson, Malmö