Regler för vapenexporten ses över

Alla riksdagspartier tycker att det är dags med en total översyn nu av reglerna för den svenska vapenexporten, med anledning av kriget mot Irak.
Den pågående debatten handlar om hur riktlinjerna för svensk vapenexport ska tolkas, om det är rätt eller fel att Sverige inte stoppar vapenexporten till USA och Storbritannien. På onsdagen samlades Exportkontrollrådet, den parlamentariskt sammansatta grupp som är rådgivande i frågor om krigsmaterielexport. V och mp vill ha ett stopp nu Representanterna för miljöpartiet och vänsterpartiet ville att Sverige omedelbart stoppar vapenexporten till USA och Storbritannien, eftersom ju faktiskt statsministern har sagt att kriget mot Irak strider mot folkrätten, säger vänsterns Peter Pedersen. Det fick han inte stöd för, men däremot för en översyn av riktlinjerna. – I det uppkomna läget där svenska regeringen uttalat att de två länderna bryter mot folkrätten genom att gå till angreppskrig utanför FN-mandatet, då är det ju intressant att principiellt diskutera om det är rimligt att tolka riktlinjerna på det sättet att det är grönt ljus att fortsätta exportera vapen till de två länderna under pågående krig, säger Peter Pedersen. Anser att ett stopp nu är omöjligt De borgerliga och socialdemokraterna anser ju att det inte går att stoppa exporten, bland annat eftersom Sveriges försvarsindustri är så sammanflätad med både den brittiska och amerikanska. Det var för drygt 10 år sedan som de nuvarande riktlinjerna skrevs om senast, inför Sveriges medlemsskap i EU. Också m vill ha en översyn Också moderaternas Göran Lennmarker tycker nu att en översyn är på sin plats: – Dels så har det ändrat sig sedan de nuvarande reglerna antogs, och för det andra så är de ganska svårgenomträngliga – det är svårt för den intresserade medborgaren att se hur reglerna är, säger han. Nästan 15 000 personer arbetar inom försvarsindustrin. Förra året producerades försvarsmateriel för 19 miljarder, en tredjedel av det på export, där USA och Storbritannien tillhör de största kunderna. ”Knepig fråga” Hur riktlinjerna skulle ändras för att stoppa vapenexport till just de länderna är en knepig fråga, säger socialdemokraternas Lars Johansson, men det är inte säkert att det är nödvändigt, enligt honom: – Vi kan ju föra en offensiv utrikespolitik där vi kritiserar länder som USA och Storbritannien, men det är inte säkert att det alltid måste innebära att man alltid måste avstå från vapenexport, säger han.
Clara Tesch