Regeringsförslag om sjuklön trots kritik

Trots den hårda kritiken står regeringen fast vid förslaget att införa ett nytt sjuklönesystem från den 1 juli i år. Det sa arbetslivsminister Hans Karlsson på onsdagen.
Förslaget går ut på att arbetsgivarna ska betala en fjärdedel av sjukersättningen från den femtonde sjukdagen. För närvarande betalas hela ersättningen av försäkringskassan. Både de fackliga organisationerna och arbetsgivarna är emot förslaget, eftersom de anser att det enbart handlar om åtgärder för att rädda budgeten. Vårbudgeten presenteras om knappt tre veckor.