Utbildning på hemspråk ger bättre betyg

Invandrarbarn, som får undervisning på sitt hemspråk, kan få kraftigt förbättrade studieresultat.
Det visar ett projekt på Kroksbäcksskolan i Malmö där cirka 250 elever har fått undervisning på något av de tre största invandrarspråken på skolan - arabiska, pashto och dari. Projektet startades för drygt ett år sedan då ledningen för skolan insåg att det tog för lång tid för många barn att lära sig svenska och därför missade för mycket av undervisningen och fick dåliga betyg. Utvärderingen visar bland annat en tioprocentig förbättring av betygen i kärnämnena svenska, matematik och engelska.