Polisutredningar blir liggande i Göteborg

Justitieombudsmannen, JO, ska specialgranska situationen på utrednings- och spaningsroteln vid citypolisen i Göteborg.

Anledning är att en inspektion visat att hundratals bedrägeriärenden ligger outredda eller halvfärdiga och att flera av dem riskerar att preskriberas. Även utredningarna av våldsbrott går långsamt.

Chefen för enheten säger till Göteborgs-Posten, att en omorganisation gjort att utredare börjat jobba på en annan avdelning istället.