Risk för höjda bostadsräntor

De senaste veckorna har de bundna bostadsräntorna, främst de som har en bindnings-tid på 2 till 5 år, stigit kraftigt. När Irak-kriget startade steg de långa räntorna på förhoppningar om en konjunkturuppgång i spåren av ett kortvarigt krig. Men i onsdags steg de med hänvisning till att kriget kan dra ut på tiden och den uppgången kan fortsätta.
Om det finns risk för att inflationen stiger, då stiger också de långa bundna räntorna. Men förklaringen kan också vara att det har dykt en rädsla för att en spekulationsbubbla med obligationer ska spricka. Det säger Robert Bergqvist, chefananalytiker på SE-banken. En annan faktor som drivit upp räntan är förhoppningen att Irak-kriget blir kortvarigt och att det kan sparka igång konjunkturen och att detta i sin tur kommer att spä på inflationen. Bolåneinsituten garderar sig därför med att höja de långa bundna boräntorna. Men även om det kommer signaler om motgångar för USA och det blir ett utdraget, dyrbart krig så kan det också driva upp de långa räntorna.