Finskt bolag kan förvara mer kärnavfall

I Finland vill företaget som skall ta hand om använt bränsle från kärnkraftverken utöka sin verksamhet. Tanken är att kunna ta emot bränsle från fler reaktorer än de som redan finns eller håller på att byggas i Finland.

Finland förbereder sig för att kunna bygga ut kärnkraften. I dag finns fyra reaktorer, en håller dessutom på att byggas och den väntas bli klar år 2011.

För de här sammanlagt fem reaktorerna är slutförvaringen av det utbrända kärnbränslet redan färdigplanerad.

Det skall ligga 400 meter ner i berggrunden i en av kärnkraftsorterna, Olkiluoto, utanför Björneborg i sydvästra Finland.

Men de nu planerade utrymmena räcker inte om det byggs ännu fler kärnkraftverk. Det är just vad det finländska företaget Posiva, som har hand om kärnbränsleförvaringen, räknar med.

Därför har företaget vänt sig till arbets- och näringsministeriet för att få igång en process som skall sluta i ett större slutförvar, där 12 000 ton använt kärnbränsle får plats istället för de 9 000 ton, som ryms där enligt nuvarande plan.

Man vill alltså vara beredd om regering och riksdag ger klartecken till fler kärnkraftverk.

I dag håller tre olika kraftbolag på att planera varsin ny reaktor.

En är tänkt att ligga i Olkiluoto, där slutförvaret skall ligga. Där finns det redan två reaktorer och en håller på att byggas.

En annan planeras till Lovisa på sydkusten, där det finns två reaktorer i dag. I det tredje projektet håller man på att leta efter en lämplig ny plats och fyra olika orter är aktuella.

Regeringen har beslutat att alla ansökningar om nya kärnreaktorer skall behandlas i ett sammanhang, men näringsminister Mauri Pekkarinen vill inte säga om man kan tänka sig ett, två eller tre nya kraftverk, eller om det kanske blir avslag på alla ansökningar.

Just nu är folkopinionen i Finland emot mer kärnkraft.

Christer Fridén, Helsingfors
christer.friden@sr.se