Lungsjukdomen kräver allt fler offer

Allt fler människor dör i den den svåra lungsjukdom som sprids i Asien.
Hittills har 50 människor avlidit i sjukdomen - två i Singapore - och där stängdes idag alla skolor i ett försök att hindra att smittan sprids. Närmare 900 misstänkta smittbärare i Singapore har isolerats. Även myndigheterna i Hongkong övervägar att isolera misstänkta smittbärare och Rolling Stones som skulle ha framträtt i Hongkong på fredag och lördag har skjutit upp sina konserter.