Vatikanen: Okej att tro på liv i rymden

Det finns ingen konflikt mellan gudstro och tron på liv i rymden, också en utomjording skulle vara del av Guds skapelse. Det uppmärksammade uttalandet gjordes på onsdagen av Vatikanens egen chefsastronom, en jesuitpräst som också är påvens vetenskapliga rådgivare.

”Utomjordingen är min broder”, så lyder den intresseväckande rubriken i onsdagens upplaga av Vatikanens egen dagstidning Osservatore Romano, där påvens chefsastronom, José Gabriel Funes, intervjuas.

Artikeln har väckt stor uppmärksamhet i internationella medier, men det är inte första gången som astronomen och jesuitprästen Funes beskriver eventuella utomjordingar som en del av Guds skapelse.

Att avfärda tanken på liv i rymden vore detsamma som att sätta gränser för Guds kreativa frihet, menar vetenskapsmannen och jesuitprästen Funes, som förestår Vatikanens berömda observatorium.

Astronomin har varit en nyckelvetenskap i den katolska kyrkan sedan flera hundra år tillbaka och Vatikanens observatorium utanför Rom hör till de äldsta och mest välutrustade i världen med en avancerad forskningsfilial i Arizona i USA. Dess nuvarande chef Jose Gabriel Funes är ett av många exempel på att Vatikanens astronomer har lyckats förena forskningens framsteg med tron på Gud som universums skapare.

Titti Nylander
titti.nylander@sr.se