Brottslighet ska bekämpas på nytt sätt

Den organiserade brottsligheten ska bekämpas med nio aktionsgrupper runt om i landet. Det var ett av förslagen när justitieminister Beatrice Ask på onsdagen tog emot ett paket med förslag mot bland annat mc-brottslighet av en expertgrupp. Tanken på aktionsgrupperna godkände Beatrice Ask omedelbart.

– Jag tycker att det är ett bra och genomarbetat förslag som man också har förankrat väl. Jag kommer att ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med förslaget så att vi får detta på plats, säger Beatrice Ask.

Vad hoppas du få ut av aktionsgrupperna?

– Naturligtvis en bättre mobilisering mot organiserad brottslighet, mer effektivitet och kraft i det här arbetet.

200 nya poliser talas det om, var ska de tas någonstans ifrån?

– Vi tillför ungefär 2 500 poliser under den här perioden . Det vore märkvärdigt om man inte skulle kunna använda en lite del av den resursen som tillkommer för att skapa den här typen av kraft, säger Beatrice Ask.

Det finns flera förslag om en särskild polisstyrka under en central ledning mot den organiserade brottsligheten, ett svenskt FBI kallas det ibland. Den tanken har i olika former lagts fram av både folkpartiet, socialdemokraten Thomas Bodström och den sparkade rikspolischefen Stefan Strömberg.

Men Beatrice Ask tycker att det blir både för centraliserat och en för stor omorganisation. Hon svarar med modellen om regionala aktionsgrupper ute i landet. Ungefär 200 nya poliser ska bekämpa bland annat mc-brottslighet. Dessutom ska polisens så kallade operativa råd bli mäktigare.

Säpo ska hjälpa till att bekämpa den grova brottsligheten.

– Genom att vi så tidigt som möjligt försöker upptäcka och avslöja individer från den organiserade brottsligheten som vill hota politiker, myndighetsföreträdare eller journalister. Nämligen de som är viktiga i ett demokratiskt samhälle. Det är viktigt att det fungerar i ett demokratiskt samhälle, säger Säpochefen Anders Danielsson.

Vet Säpo idag hur ofta eller mycket till exempel journalister hotas?

– Vi vet inte det. Vi har inte arbetat med den frågan. Nu föreslår vi att vi ska göra en ordenlig nationell kartläggning, vi måste skaffa oss en bild annars vet vi inte hur vi ska agera, säger Anders Danielsson.

Socialdemokraten Thomas Bodström säger att förslaget med aktionsgrupper är bra men inte tillräckligt.

– Det stora problemet med det här förslaget är att det inte finns några effektiviseringar. Vi har en situation idag med färre åklagare, färre civilanställda inom polisen, färre anställda inom Ekobrottsmyndigheten så det är allt annat än en kraftansamling, säger Thomas Bodström.

Fredrik Furtenbach
fredrik.furtenbach@sr.se