En fjärdel av brotten klaras upp

Polisen klarade upp i genomsnitt 27 procent av alla anmälda brott under förra året. Det framgår av den definitiva statistiken, enligt Brottsförebyggande rådet.
Andelen våldsbrott som klaras upp är betydligt högre, cirka 45 procent. Sämst är polisen på att lösa fall som rör till exempel cykelstölder. Det finns också stora regionala skillnader i landet - Kronobergs län utpekas som sämst, medan Norrbotten och Västerbottens län lyckas bäst i Sverige. Men polisens statistik är omtvistad eftersom ett brott kan betecknas som uppklarat utan att någon person är knuten till brottet. Andelen PERSONUPPKLARADE brott, som innebär att någon bundits till brottet, ligger på 15 procent av de anmälda brotten.