Papperslösa kan få gratis vård

Gravida kvinnor och barn som är i Sverige utan tillstånd, kan komma att erbjudas gratis vård.

Det säger migrationsminister Tobias Billström från moderaterna till TV4 Nyheterna. Det innebär att mödravård, förlossningar och barnavård ska vara kostnadsfria.

– Man kan inte straffa barn, födda eller ofödda, för föräldrarnas beslut att leva här gömda, säger Tobias Billström.

Billström har tidigare varit emot detta.