Hajfiskar hotade i svenska vatten

Situationen för hajfiskar och rockor ser inte bra ut utefter de svenska kusterna. De så kallade broskfiskarna hotas av både det riktade fisket och av att de fiskas upp som bifångst.

– Broskfiskar generellt växer långsamt, föder få unga och nästan alla arter är därför känsliga för fisketryck, säger Håkan Westerberg på Fiskeriverkets forskningsavdelning.

Pigghaj är den vanligaste broskfisken utmed de svenska kusterna. I fiskhandeln finns den till försäljning som nordsjöål eller havsål. Biologer från det Internationella havsforskningsrådet menar att allt riktat fiske av pigghaj bör upphöra helt och att bifångster bör minskas till lägsta möjliga nivå.

Trots att medvetenheten finns så är EU:s beslut för 2008 att pigghajen får fiskas oreglerat i Skagerrak och Kattegatt. 

– Det är grupp fiskar som man är medveten om att de är utsatta och att det är viktigt att hitta regleringar och bevarande av dem, men hela den här fiskeripolitiken är ett trögt område, så det går inte så där våldsamt fort, säger Håkan Westerberg.

I Sverige har Fiskeriverket utfärdat en speciell licens till yrkesfiskare som fiskar pigghaj, men idag är fisket enligt verket betydligt över en hållbar nivå. Håkan Westerberg hoppas och tror att EU inför en restriktiv fiskekvot för den hotade arten till 2009.

– Vi räknar med och hoppas att den gemensamma EU-förvaltningen för pigghaj kommer att innebära att man kommer att fasa ut det fisket helt och hållet inom de närmaste åren och det finns goda skäl för det ut biologisk synpunkt, säger Håkan Westerberg på Fiskeriverkets forskningsavdelning.

Jenny Lagerstedt
jenny.lagerstedt@sr.se