Ett företag bryter mot trenden på börsen

Häftiga upp och nedgångar har gjort att inte ett enda nytt bolag har noterat sig på Stockholmsbörsens huvudlista sedan november förra året. Men det finns de som bestämt sig för att våga klivet.

Nätoperatören DGC One som säljer telefon och datakommunikationslösningar har bestämt sig. Från att ha varit ett privat bolag vill de nu ta klivet in på Stockholmsbörsen.

Mellan 45 och 50 miljoner kronor hoppas DGC One att nyemissionen ska ge. Pengar som ska gå till att köpa upp andra bolag berättar Jörgen Qwist vd på bolaget.

– Timingen är rätt för oss. Vi är redo för att göra det här. Vi har fått stå vid sidan när andra bolag köpts upp som vi också hade varit intresserade av om vi hade haft starkare finansiella muskler. Och det hoppas vi få genom den här noteringen.

Men det är inte många bolag som vågar ta samma steg. Sist ett bolag nyintroducerades på Stockholmsbörsens huvudlista var i november förra året.

Det handlar om att börsen inte varit tillräckligt stabil, menar Jenny Rosberg, vice vd för OMX Nordiska Börs.

– När det gäller antalet nya bolag så är det mycket beroende på just börsutvecklingen. Från vår sida jobbar vi hela tiden på och fyller på med nya bolag i pipeline. Intresset är stort, men sen vid vilken tidpunkt när man väljer att gå hänger mycket ihop med börsutvecklingen och marknadsläget.

Det är inte bara Stockholmsbörsen som påverkas av det rådande börsklimatet. Alla Europas börser har fått kraftigt minskat antal börsintroduktioner. Närmare hälften så många under första kvartalet jämfört med föregående år visar siffror från revisionsbyrån Öhrlings Price Waterhouse Coopers.

På DGC One är prospekten redan tryckta och i mitten av juni noteras bolaget på Stockholmsbörsens huvudlista om tillräckligt många vill teckna sig för aktier i bolaget 

– Om vi hade upplevt att börsen var helt hopplös och det inte fanns något som helst intresse, då hade ju inte vi kunnat göra den här nyemissionen, säger Jörgen Qwist, vd på nätoperatören DGC One.

– Så vi gör bedömningen att det finns ett intresse hos investerarna för ett nytt företag och vi är en operatör och det finns inte så många operatörer på den svenska aktiemarknaden idag.

Kristina von Dolwitz
kristina.von_dolwitz@sr.se