Regeringen vill spara på biståndet

Sänk biståndet och spara på studiebidraget. Det är två av de förslag som regeringen presenterat för vänsterpartiet och miljöpartiet när partierna nu förhandlar om statens pengar, erfar Ekot.
Regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet diskuterar nu hur staten ska kunna spara. Bakgrunden är att utgifterna måste ner med drygt tio miljarder i år, annars blir de högre än vad riksdagen bestämt. Och enligt vad ekot erfar har regeringen bland annat föreslagit att biståndet till fattiga länder ska sänkas. Biståndet ska enligt förslaget bantas med en halv miljard kronor nästa år. Biståndsutbetalning flyttas fram Dessutom vill regeringen att ytterligare en halv miljard av årets bistånd skjuts framåt, det skulle alltså inte kunna användas 2003 som planerat. Regeringen har enligt ekots källor också föreslagit att biståndet till Central- och Östeuropa ska skäras ner med 100 miljoner kronor. Känsligt förslag Förslaget att banta biståndet är mycket kontroversiellt. I riksdagen är det bara regeringens huvudfiende moderaterna som driver den linjen. Vänsterpartiet och miljöpartiet är starkt emot en nedskärning. I höstas kom de två partierna tvärtom överens med regeringen om att biståndet skulle höjas. Vill vänta med skolförslag Ett annan besparing som regeringen enligt källor tagit upp är att skjuta på en planerad förbättring för gymnasieungdomar. De tre partierna har kommit överens om att förlänga studiebidraget från nio månader till tio. Beslutet är redan taget, men pengarna har inte börjat betalas ut. Nu har regeringen enligt ekots källor tagit upp idén att skjuta upp den här ändringen. Skulle det bli så går en barnfamilj med tonåring på gymnasiet miste om 950 kronor per år. Sjuskrivningsförslag i potten Men förhandlingen är långt ifrån färdig och ännu går inte att säga vilka besparingar som verkligen kommer att genomföras. Mycket hänger också på om regeringen får igenom sitt förslag att arbetsgivarna ska betala mer för de långa sjukskrivningarna.
Fredrik Furtenbach