Bönder lockas till nya jobb på landet

Allt fler bönder tvingas sluta med sina lantbruk och utvecklingen väntas gå ännu snabbare om EU:s nya jordbrukspolitik går igenom. För att landsbygden inte ska avfolkas ska lantbrukare nu med hjälp av bidrag på en halv miljard kronor lockas till nya sysselsättningar, och intresset är stort.
Ett exempel på nya jobb är Henrik Ludvigssons saluhall med ett tiotal anställda i en gammal lada utanför Västerås. Den gamla 1800-talsladan i Kungsbyn någon mil utanför Västerås stod öde när Henrik Ludvigssons familj tog över för några år sedan. Idag finns här en blomstrande verksamhet med saluhall, restaurang, café och så festlokalen uppe på logen. Även om man har lite spannmålsodling kvar är matcentret huvudnäringen, som lockar både turister och kunder från stan. – Vi ville syssla med någonting som hade med livsmedelsproduktion att göra, utan att för den skull ge sig in i primärproduktionen, berättar Henrik Ludvigsson. Men är det här mer av framtidsbransch än vanligt lantbruk? – Det tror jag. Det är ett sätt. Vi tror på det här, det är som en nisch, och det vi satsar på det är alltså att göra mat och råvaror till en upplevelse – allt från styckningen inklusive den färdiga måltiden. Är det här mer lönsamt än traditionellt lantbruk? – Det är det. Kungsbyn är bara ett exempel på det nya företagande på landet som ska komplettera det traditionella jordbruket när bönderna inte längre bara kan vara bönder. Jordbruksverket har en halv miljard att fördela till nya idéer fram till 2006 och just nu genomför man en kampanj med idéträffar och rådgivning över stora delar av landet. Det handlar om tillverkning, försäljning och inte minst turism som gör att landsbygden ska överleva, säger Rune Backlund som leder kampanjen: – Vi måste hålla kvar levande företag på landsbygden. Vi behöver ha kvar människor i husen, för annars har vi ingen levande landsbygd. Man kan säga att det kommer att finnas bönder på landsbygden även i framtiden, men framtidens bönder kommer att syssla med litet fler verksamheter, säger Rune Backlund. 4 000 har redan anmält intresse Redan har 4 000 bönder anmält sitt intresse för att veta mer. Många har redan idag någon extrasyssla, men det handlar nu om att tänka ännu bredare, säger ordföranden i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, Caroline Trapp: – Det som växer är ju egentligen upplevelsesidan i allmänhet. Människor är beredda att betala för upplevelser som förknippas med landsbygden, vare sig det är mat eller att vara ute på äventyr på olika sätt i naturen eller bo, äta, handla produkter som är gjorda på landsbygden. Den här upplevelsesidan växer definitivt och vi behöver utnyttja det. Det finns mer pengar att tjäna, då ska vi göra det, säger Caroline Trapp. – De här turisterna som kommer ut på landsbygden, de vill ha ett levande lantbruk i botten. Ju fler människor som vi har ute på landsbygden desto fler är det som också får kunskap om lantbruket.
Daniel Rundqvist, Jönköping