Uppsving för ekologisk mjölk

Efterfrågan på ekologiska livsmedel ökade kraftigt ifjol. Produktionen av ekologisk mjölk till exempel har gått upp mycket kraftigt, med drygt tio procent på ett år, trots att mjölkproduktionen i stort minskat något under samma tid. Alltfler bönder ställer om sin mjölkproduktion till ekologisk, visar nya siffror från branschföreningen Svensk Mjölk.

– Jag tror att det är den allmänna trenden om miljö, hälsa och djurskydd. Det finns sådana aspekter med när folk intresserar sig för den här nischen, eko är ju en nisch idag, säger Clara Tamm, marknadsansvarig vid Svensk Mjölk.

Intresset för ekologisk mat har fått ett mycket kraftigt uppsving under året som gått. De nya siffrorna från Svensk Mjölk som gäller första kvartalet i år visar att produktionen av ekomjölk och grädde ökat med 20 procent på ett år medan produktionen av ekologisk ost har gått upp med drygt 40 procent.

Mejeribranschen är mitt i en ekologisk boom och trenden är densamma i hela EU. I Sverige är denna utveckling särskilt tydlig eftersom mjölkproduktionen i stort minskat något under året som gått.

Produktionsökningen av ekologisk mjölk visar också att många mjölkbönder uppfångat de nya signalerna från konsumenterna och ställt om produktionen till ekologisk i rätt tid, säger Clara Tamm.

– Det är en biologisk process. Mjölkproduktion överhuvudtaget tar tid att dra igång. Korna ska växa upp och kunna mjölka bra innan man får mjölk från dem. Detsamma gäller en omläggning. Om man redan har en mjölkproduktion och ska ställa om till en ekologisk produktion så tar det ungefär två år innan man kan sälja den som ekologisk mjölk.

Intresset för gröna mejeriprodukter är så stort att den relativt stora prisskillnaden mellan vanlig mjölk och den ekologiska inte verkar vara avskräckande. En liter grön mjölk kostar 95 öre mer än den vanliga.

– Det är mer som ska till för att få den ekologiska mjölken så det är en dyrare produktion än den konventionella. Så bönderna får en merbetalning för att ta fram ekologisk mjölk i stället för den konventionella. Sedan årsskiftet är det också nya krav på hundra procent ekologiskt foder. Det är inte alltid så lätt att nå upp till de kraven, säger Clara Tamm.

Kerstin Brostrand
kerstin.brostrand@sr.se