Barn i särskola diskrimineras

Elever som går i särskolan får inte samma chanser och möjligheter i livet som andra skolbarn. Enligt en utredning som presenterades på torsdagen är särskoleelever orättvist behandlade redan från början.
– De är diskriminerade, de har inte möjlighet att få MVG i betyg, säger Vivi-Ann Nilsson, ordförande i utredningen om utbildning och utvecklingsstörning, som presenterades på torsdagen. Hur kommer det sig? – Jag tror att det beror på traditioner, säger hon. Antalet elever har ökat kraftigt Särskolan är till för elever med någon form av utvecklingsstörning som gör att eleven inte fungerar i den vanliga skolan. Men de senaste åren har antalet elever i särskolan ökat så kraftigt i en del kommuner att många ifrågasätter om alla elever verkligen behöver gå där. Utredningen handlar om hur särskolan och eleverna där ska komma närmare den vanliga skolan. Idag kom inga förslag, däremot en beskrivning av situationen. Kan inte välja skola Diskrimineringen gäller, förutom betygen, att särskoleeleverna inte har samma rätt som andra elever att välja skola, inte heller samma rätt till inflytande. Också målen med undervisningen skiljer sig. Utredningen visar att kvalitén på särskolorna skiljer sig väldigt mycket mellan olika kommuner. Skillnader som enligt utredningen varken är rimliga eller acceptebla med tanke på det allmänna målet att skolan ska vara likvärdig. För lite resurser i vanliga skolan Bland annat förekommer att föräldrar väljer särskolan till sina barn enbart därför att den vanliga grundskolan har så dåligt med resurser att barnen inte kan gå där. Den visar också att de allra flesta eleverna i särskolorna trivs mycket bra. Eleverna underskattas Ändå är det största problemet att eleverna underskattas och inte stimuleras att växa så mycket som borde ske, säger Vivi-Ann Nilsson: – Man får inte de utmaningarna att man kan lära sig så mycket som man egentligen skulle kunna. Det var inte så många år sedan som man inte trodde att barnen i särskolan kunde lära sig läsa och skriva och det vet man ju nu att de kan. Det handlar om att få utmaningar på rätt nivå, säger hon.
Bengt Hansell