Klimatförändringar får fjällen att grönska

Klimatförändringarna gör att de svenska fjällen blir allt grönare. På gränsen mellan skog och kalfjäll har värmekrävande träd som ek, alm och lönn etablerat sig för första gången på 8 000 år.

Det visar aktuella undersökningar gjorda av Leif Kullman, professor i naturgeografi vid Umeå universitet. Det senaste århundradet har temperaturen stigit med drygt en grad och detta har framkallat förändringar i flora, fauna och landskap.