USA får bakslag för ståltullar

USA är på väg mot ett rejält bakslag i WTO, Världshandelsorganisationen, som i ett preliminärt beslut slagit fast att de kraftiga ståltullar, som USA införde för ett år sedan, inte är tillåtna. Detta beslut sprider stor belåtenhet inom, bland annat EU.
Det kommande beskedet från WTO är ett rejält bakslag för USA, samtidigt som det är en stor triumf för EU. WTO har nämligen, i ett preliminärt beslut, gett Förenta Staterna bakläxa. De ståltullar på upp till 30 procent som president Bush införde för ungefär ett år sedan strider mot världshandelsordningen. Och preliminära beslut, som det som nu fattats, brukar aldrig ändras. I praktiken är det så gott som klart att Washington får bakläxa på sitt ensidiga beslut, som bland annat drabbat svenska ståltillverkare. De svenska stålbolagen, det är bl a Sandvik, SSAB och Fagersta Stainless, har fått igenom en del undantag, men ungefär en fjärdel av den svenska stålexporten till USA berörs av dagens höga tullar. De signaler som nu kommer från USA är dock fortsatt trotsiga. Anonyma företrädare för den amerikanska regeringen säger att WTO-beslutet kommer att överklagas. Målet är att på det sättet förhala ett bakslag så att tullarna kan fortsätta vara i kraft över sommaren. Det är inte bara EU som reagerade kraftfullt på tullarna. Också bland andra Japan och Australien reagerade med vrede. Förenta Staterna anser att de dränks i billigt stål från omvärlden, vilket slår ut amerikanska jobb. De anser därför att de har rätt att ta till de skyddsåtgärder som tullarna innebär.