Oljepriset över 26 dollar per fat

Oljepriset stiger igen och priset på råolja ligger nu över 26 dollar per fat. Det är dels kriget i Irak som gjort att leveranserna därifrån är inställda, dels fortsatt oro över störningar i Nigerias oljeproduktion som driver upp priset.