Svenska kyrkan kritiseras av Jämo

Svenska Kyrkan får ny kritik för bristande jämställdhetsarbete. Jämo har granskat delar av kyrkan, och utredaren Olle Brynja är kritisk på flera punkter.

– Det är kyrkans arbete med jämställda löner, de så kallade lönekartläggningar och så är det arbetet med att förebygga och förhindra sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Men också att arbeta med arbetsmiljön ur ett brett könsperpektiv, säger Olle Brynja.

Jämos nya granskning gäller kyrkans centrala kansli, alla de 13 stiften och den största församlingen i varje stift. Av de 27 granskade arbetsgivarna inom Svenska kyrkan var det endast en, Linköpings stift, som från början levde upp till lagens krav.

Enligt Olle Brynja verkar ledningen, alltså för det mesta kyrko- och stiftsfullmäktige, inte riktigt beredda att på allvar ta tag i jämställdhetsfrågorna.

– Det finns uppenbarligen ingen vilja i den utsträckningen man skulle kunna önska för svenska kyrkan som arbetsgivare att leva upp till lagens krav, säger Olle Brynja.

I Göteborgs stift avgick nyligen domprosten efter anklagelser om att ha sexuellt trakasserat flera anställda. Hur vanligt är det med sexuella trakasserier inom kyrkan?

– Det förebyggande arbetet fungerar ju inte så bra som man skulle kunna önska, baserat på antalet anmälningar till Jämo så finns det ju problem uppenbarligen.

Inger Lise Olsen är handläggare för genderfrågor på Svenska Kyrkans centralkansli. Hon säger till Ekot att hon välkomnar att Jämo sätter fokus på frågan, som kyrkan själv redan arbetar aktivt med.

Bland annat kommer man i höst ha en konferens om kvinnliga prästers arbetssituation nu 50 år efter att kvinnor fick rätt att prästvigas i Sverige.

Enligt en undersökning gjord av Kyrkans Tidning har 60 procent av de kvinnliga prästerna någon gång känt sig diskriminerade eller negativt behandlade just för att de är kvinnor. Svenska kyrkan är också överrepresenterad när det gäller olika former av anmälningar till Jämo.

Jens Möller
jens.moller@sr.se